Aktualności

09 Maj

WAŻNE - ANEKSY DO PODPISU

Akcjonariusze, którzy zawarli ze Spółką Socrates Investment SA umowy na odzyskanie odszkodowania od PGE SA za zaniżony parytet wymiany akcji oraz ze spółką Wspólną Reprezentacją SA za niewypłaconą dywidendę za rok 2006 od PZU SA - proszeni są o kontakt z nami w celu podpisania aneksów do umów.
Tel: 32 352 06 90
Kom: 533 011 492