O nas

Jesteśmy inicjatywą zrzeszającą osoby pokrzywdzone w procesie konsolidacji sektora elektroenergetycznego, które w latach 2009 – 2010 podpisały umowę zamiany akcji ze Skarbem Państwa. Poszkodowani akcjonariusze zamienili swoje akcje kopalń, elektrowni lub zakładów energetycznych na akcje spółki Tauron Polska Energia SA, PGE Górnictwo i Energetyka SA, PGE Energia SA oraz Energa SA. 

Celem Wspólnej Reprezentacji jest sądowe dochodzenie dla poszkodowanych akcjonariuszy odszkodowań od Skarbu Państwa za niesprawiedliwe warunki zamiany akcji. 

Wspólna Reprezentacja liczy dziś ponad 26 tysięcy osób. Szacujemy, że w całej Polsce poszkodowanych jest ok. 70 tysięcy akcjonariuszy, którzy zamienili akcje swoich zakładów. Wszyscy poszkodowani mogą przystąpić do Wspólnej Reprezentacji i razem ubiegać się o odszkodowanie w wysokości ok. 1,7 miliarda złotych. 

Inicjatorem Wspólnej Reprezentacji jest Socrates Investment SA, na czele której stoi Marcin Juzoń, finansista i menadżer z wieloletnim doświadczeniem. Projekt realizowany jest przez spółkę Wspólna Reprezentacja SA. 

 

Dlaczego powstała Wspólna Reprezentacja?


Sposób wprowadzania ustawy konsolidacyjnej wydawał się od początku niejasny. Osoby, które nie mają wiedzy prawniczej czy finansowej, a także te, które nie śledziły na bieżąco procesu legislacji, nie były w stanie wychwycić pewnych nieprawidłowości. Dodatkowo koszty sądowe oraz zawiłość sprawy sprawiały, że mało kto chciał podjąć się wyzwania jakim było wystąpienie przeciwko Skarbowi Państwa oraz dużym koncernom energetycznym.

Jednym z nielicznych świadomych swych praw okazał się Marcin Juzoń. Spostrzegł on również, że w podobnej sytuacji jest wielu więc postanowił stworzyć szerszą inicjatywę o nazwie Wspólna Reprezentacja.

Po przeprowadzonych analizach prawnych można było dojść do wniosku, że w trakcie konsolidacji sektora doszło do złamania przepisów prawa, w wyniku czego około 70 tys. osób zostało pozbawionych majątku o wartości ponad 1,3 miliarda złotych.